45.252 người chiến thắng (729 ở Ý) với 2+2 điểm nhận được 23,00 euro;

45.252 người chiến thắng (729 ở Ý) với 2+2 điểm nhận được 23,00 euro;

Hơn nữa, bạn luôn nên kiểm tra tất cả các số trúng thưởng trên bản tin chính thức được công bố trực tuyến trên trang web của ADM, Cơ quan Hải quan và Độc quyền Nhà nước.

Cách chơi Eurojackpot và thời điểm rút số

Việc trích xuất các số Eurojackpot được lên kế hoạch vào lúc 8 giờ tối Thứ Sáu hàng tuần đối với xổ số bao gồm 12 hạng mục trúng thưởng, tức là sự kết hợp chiến thắng giữa các số được rút và Euronumbers.

Trong đó, tổ hợp 5+2 là tổ hợp cao nhất và cũng là tổ hợp giúp bạn trúng Eurojackpot. Continue reading